My Eyes

งานวีดีโอคืองานที่ใส่ความเป็นตัวตนและวิถีชีวิตของผู้คนลงไป มันคือสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่ว่าจะวันนี้หรือวันต่อๆไป สงบสุขจึงพยายามสร้างงานวีดีโอเพื่อที่ว่าสักวันหนึ่งในอนาคตที่ผู้คนอยากย้อนอดีตกลับมาดูตนเอง งานวีดีโอนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาเหล่านั้นข้ามผ่านมันมาได้เช่นไร เราจะเติบโตต่อไป อย่างช้าๆและเชื่อมั่นว่ามันมีคุณค่า***