เจษฏา ฟาร์ม ราชบุรี

เจษฏา ฟาร์มราชบุรีสิงห์โต ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน่ะคั้บ FB.เจษฏา ฟาร์มราชบุรีสิงห์โต เบอโทร📞081-290-6753 สำหรับคนที่สนใจเรื่องการเลี้ยงวัว/ซื้อวัวมาดูในช่องนีได้เลยนะคั้บ มีไลสดขายวัวในเฟสบุ๊คน่ะคั้บหยุดวันอาทิตย์ ขอบพระคุณครับ