ปัญญา family

บักปัญญา ลูกหล่าคำแพง ลงคลิปไม่เป็นเวลา แต่ตามเหอะ อยากให้ตาม ขอบคุณครับ🤘🤘