ตายายสอนหลาน

ตาแก้วยายเสริม จากบ้านปิยา จ.ปัตตานี